این هاستها بالای صد گیگ هستند

100gb

فزا 100 gb
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل سی پنل
بقیه امکانات نامحدود
ماهانه
2000
3 ماه
6000
6 ماه
12000
1 سال
24000
2 سال
48000
3 سال
72000
قیمت تومان

5 GB

فضا 5 GB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نا محدود
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود
بقیه امکانات نامحدود