این هاستها بالای صد گیگ هستند

100gb

فزا 100 gb
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل سی پنل
بقیه امکانات نامحدود
ماهانه
2000
3 ماه
6000
6 ماه
12000
1 سال
24000
2 سال
48000
3 سال
72000
قیمت تومان