این هاستها بالای صد گیگ هستند

10gb

فزا 10 gb
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل سی پنل
بقیه امکانات نامحدود

5 GB

فضا 5 GB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نا محدود
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود
بقیه امکانات نامحدود